Sukcesja w świetle polskiego prawa

W skrócie, w słowniku powszechnym, sukcesja jest tożsama z pojęciem dziedziczenia. Jednak w przypadku biznesu sukcesja ma jednoznaczne konotacje i dotyczy przekazania funkcji właścicielskich w ręce swoim potomków lub innych osób, co do której chcemy zastosować sukcesje. W przypadku polskiego prawa temat jest dosyć skomplikowany i nieintuicyjny, zwłaszcza w przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych.

Wszystko zależy od formy prawnej

sukcesja prawnaTematyka jednoosobowych działalności gospodarczych w kontekście sukcesji prawnej właściwie nie istnieje. Jedynym sposobem na dokonanie tego typu operacji jest jest przekształcenie w jednoosobową spółkę kapitałową albo spółkę prawa handlowego w przypadku, gdy sukcesja ma dotyczyć przynajmniej dwóch osób. Jednoosobowa działalność gospodarcza jest przyporządkowana do osoby, która jest założycielem i jednocześnie właścicielem działalności gospodarczej, stąd wraz ze śmiercią właściciela CEIDG dostaje od organów prowadzących ewidencję ludności informację o zgonie i działalność jest wówczas automatycznie wykreślana. Nie ma także prawnych możliwości przeniesienia praw do jednoosobowej działalności gospodarczej w jakiejkolwiek formie prawnej w ręce innej osoby, również jako sukcesja prawna. Zawsze istnieje możliwość założenia nowej działalności i przekazania w spadku wszelkich środków trwałych, którymi funkcjonuje firma. Zasada jest bardzo prosta. Jednoosobowa działalność gospodarcza jest na trwale sprzężona z właścicielem i nie posiada charakterystycznych dla tej formy prawnej reguły dzielenia bądź współdzielenia władzy w firmie.

W przypadku innych form prawnych możemy już mówić o sukcesji w sensie stricte. W każdej spółce prawa handlowego dziedziczeniu mogą podlegać udziały, stanowiska, instrumenty i możliwości zarządcze, stąd spółki prawa handlowego zdecydowanie lepiej nadają się do zarządzania tym procesem.