Jak kalibrować wagi?

Adjustacja wagi  to szereg czynności zmierzających do dokładnego wymiarowania urządzenia. Mają one na celu ustawienie jak najdokładniejszych parametrów, pozwalających na precyzyjne działanie wagi. Posiadacz wagi nie może samodzielnie dokonywać kalibracji.

Dlaczego kalibruje się wagi?

kalibracja wagUprawnione do tego są punkty wskazane przez producenta. Przed sprzedażą waga jest dokładnie sprawdzana i posiada atesty dopuszczające do użytku. W związku z tym kupujący wagę od dystrybutora producenta ma pewność, że nabył produkt zgodny z przepisami, a w wyniki ważenia nie będą zniekształcone. Kalibracja wag jest konieczna w przypadku uszkodzenia przyrządu lub jeżeli wskazania będą nieprawidłowe. Dlatego wtedy należy zgłosić się do autoryzowanego serwisu, który dokona ponownej kalibracji. Po tym zabiegu wymagana jest kolejna legalizacja przyrządu, dlatego trzeba mieć świadomość, że jest on niezbędna do dalszego korzystania z przyrządu. W przypadku kalibracji wewnętrznej nie jest wymagana ponowna legalizacja. Wykonywana jest wtedy, kiedy nie ma potrzeby ponownego ustawiania wzorców. Czynność ta w niektórych przypadkach wykonywana jest automatycznie lub robi to autoryzowany serwis. Wagę standardowo poddaje się adjustacji przed legalizacją wynikającą z terminów kalendarza przeglądów. Aby uniknąć pojawiających się błędów, każda waga musi przejść okresowe testy sprawdzające. Żeby waga służyła, jak najdłużej należy dbać o jej właściwe wykorzystanie. Nie wolno kłaść na szali towarów znacznie przewyższających udźwig przyrządu. Produkty ważone należy umieszczać na środku szalki.

Urządzenie powinno być myte według zaleceń producenta, nie powinno być drapane ani skrobane. Wagi elektroniczne mogą pracować w pewnej skali temperaturowej określanej przez producenta, dlatego należy przestrzegać wskazówek i stosować się do nich.