Systemy informatyczna w chmurze

Wiele firm w obecnej sytuacji na rynku pracy inwestuje w rozwój zasobów ludzkich. Także przez pracowników firma oceniana jest nie tylko przez pryzmat wypłaty, ale także przez pryzmat możliwości rozwoju jaki firma zapewnia. W tym ostatnim aspekcie a przeciw potrzebom pracodawców wychodzą rozwiązania informatyczne. 

Program komputerowy dla działu kadr

sap hrW obecnej dobie rozwoju technologii internetowych, coraz większa popularność zdobywają systemy chmurowe. System informatyczny zawieszony w chmurze jest tańszy w budowie. Nie trzeba wydawać pieniędzy na infrastrukturę informatyczną oraz na systemy zabezpieczające dane. Jednym z takich rozwiązań jest system successfactors w chmurze. Systemy successfactors są to systemy wspierające zarządzanie zasobami ludzkimi. Są to programy informatyczne zbudowane w chmurze, wspomagające głównie sfery hr takie jak: motywowanie, ocena pracownika, szkolenia. Systemy successfactors wywodzą się ze Stanów Zjednoczonych. Polscy przedsiębiorcy dopiero zdobywają wiedzę na temat działania tych systemów. Systemy successfactors są to systemy zbudowane w chmurze co umożliwia pracę w tych systemach po zalogowaniu z każdego miejsca. Systemy successfactors są to także bazy danych o pracownikach. W systemach tych zbierane są oraz monitorowane wskaźniki dotyczące pracowników m.in.: efektywność pracy, wydajność pracy, częstotliwość uczestnictwa w kursach itp.. Systemy successfactors w chmurze mogą służyć także jako systemy e-learningowe. 

Za pomocą tych systemów można przeprowadzać szkolenia dla pracowników z bieżących zmian w procesach firmy lub bieżących zmian prawnych. Systemy successfactors wspierają także zarządzanie talentami w organizacji. Na podstawie analizy zebranych danych można sprofilować pracownika oraz rozwijać jego rozwój w kluczowych kompetencjach.           

Źródło www.gavdi.pl